Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Inkorporacja

Serwis dla pracodawców jest usługą świadczoną przez miejską agencję pracy jenarbeit. Służy on regionalnej gospodarce i oferuje praktyczne rozwiązania dla pracodawców. We współpracy z działem zarządzania sprawami poszukujemy odpowiednich osób na Państwa wolne stanowiska pracy, organizujemy dni kandydata i doradzamy Państwu w sposób zorientowany na klienta i oparty na potrzebach we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnianiem i wspieraniem osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych II. Przeglądamy dokumenty aplikacyjne i dokonujemy kwalifikowanej selekcji wstępnej. W razie potrzeby przeprowadzamy kwalifikację kandydata pod kątem zawodowym.

W razie potrzeby organizujemy działania mające na celu aktywizację i integrację zawodową zgodnie z SGB III (działania szkoleniowe), aby mogli Państwo sprawdzić przydatność kandydata dla Państwa firmy i stanowiska, które ma zostać obsadzone. Dodatkowo doradzamy z naszym biurem w zakresie usług integracyjnych dotyczących różnych dotacji dla pracodawców, takich jak:

  • Dotacja na integrację (EGZ)
  • Instrument wsparcia § 16e SGB II "Integracja osób długotrwale bezrobotnych
  • Instrument wsparcia § 16i SGB II "Uczestnictwo w rynku pracy".