Moc

Ze względu na firmę Corona obecnie nie ma możliwości kontaktu osobistego - prosimy o wyrozumiałość. Arkusz informacyjny i FAQ na temat ułatwionego dostępu do SGB II (pakiet ochrony socjalnej) w wyniku działania wirusa Corona można znaleźć na stronie: Arbeitslosengeld II - Beratung und Antrag.

W celu złożenia nowego wniosku proszę skorzystać z linku Arbeitslosengeld II (ALG II) - Beratung undAntrag. pod adresemr -> Ściąganie zlokalizowany wstępny wniosek o zasiłek dla bezrobotnych II. Można je przesłać pocztą elektroniczną.

Podczas wstępnej konsultacji mogą Państwo otrzymać dodatkowe formularze zgłoszeniowe oraz instrukcje ich wypełniania. Lista kontrolna informuje o niezbędnych dokumentach, które są wymagane przy składaniu wniosku. W wyniku złożenia kompletnego wniosku jenarbeit gwarantuje szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, a tym samym szybką wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z wystawionym zawiadomieniem o przyznaniu świadczenia.

Z odpowiedzialnym pracownikiem (pracownikami) można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu oraz poczty. Te dane kontaktowe zostaną podane podczas wstępnej konsultacji.