Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored
Region Top

jenarbeit

jenarbeit - urząd pracy miasta Jeny jest odpowiedzialny za przyznawanie zasiłku dla bezrobotnych II osobom mieszkającym na terenie miasta Jeny. Jako miejski urząd pracy od 2005 roku samodzielnie przejęliśmy odpowiedzialność za wszystkie świadczenia w ramach SGB II. Urząd Pracy prowadzony jest w formie przedsiębiorstwa komunalnego.

Region Second

GODZINY OTWARCIA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Dzień Godziny
Od poniedziałku do piątku 08:00 - 12:00
Od poniedziałku do czwartku 13:00 - 15:00