Vermogen

Vanwege Corona momenteel geen persoonlijk contact - wij vragen om uw begrip. Een informatieblad en een FAQ over de gemakkelijkere toegang tot SGB II (socialebeschermingspakket) als gevolg van het Coronavirus zijn te vinden op: Arbeitslosengeld II - Beratung und Antrag.

Voor een nieuwe aanvraag gelieve de link te gebruiken naar Arbeitslosengeld II (ALG II) - Beratung undAntrag onderr -> Downloads de eerste aanvraag voor een werkloosheidsuitkering II. U kunt dit per e-mail indienen.

Tijdens het eerste consult kunt u aanvullende aanvraagformulieren en instructies voor het invullen daarvan ontvangen. Een checklist informeert u over de noodzakelijke documenten die voor de aanvraag vereist zijn. Als gevolg van een volledige aanvraag garandeert jenarbeit een snelle behandeling van uw aanvraag en dus een prompte uitbetaling van de uitkeringen volgens de afgegeven uitkeringsmededeling.

U kunt de verantwoordelijke medewerker(s) bereiken per e-mail, telefoon en post. Deze contactgegevens zullen worden verstrekt tijdens het eerste consult.