Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Over ons

Met ongeveer 130 werknemers zorgen wij voor meer dan 7.000 mensen in Jena die een uitkering ontvangen uit hoofde van SGB II. Wij behartigen de belangen van werkzoekende burgers, zijn stevig verankerd in de stad Jena en zien onszelf als een dynamisch, burgervriendelijk bestuur. Wij zijn trots op onze gemeentelijke onafhankelijkheid en putten daaruit de kracht en de verantwoordelijkheid om onze opdracht te vervullen.

Het doel is uitkeringsgerechtigden te integreren in een arbeidsverhouding op de eerste arbeidsmarkt die in hun behoeften voorziet. Daartoe werken wij nauw samen met in de regio gevestigde bedrijven en kunnen wij putten uit een onderscheidend supraregionaal netwerk. Wij zien onszelf ook als een partner voor de lokale economie.

Statistische verslagen

In de downloadzone vindt u statistische rapporten over het lopende jaar en het voorgaande jaar. U kunt meer verslagen aanvragen per e-mail op jenarbeit@jena.de.

Locatie

jenarbeit

Stadtrodaer Straße 1
07749 Jena
Duitsland