Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Operator

Verwijzingen worden gedaan in het case management-gebied en zijn onderverdeeld in de volgende twee gebieden:

Algemeen dossierbeheer

In het kader van het algemene case management wordt zorg gedragen voor alle inzetbare uitkeringsgerechtigden die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en niet tot een van de volgende speciale cliëntgroepen behoren.

Beheer van speciale gevallen

Speciaal casemanagement wordt gebruikt voor uitkeringsgerechtigden die

 • de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt
 • in de afgelopen drie jaar een universitair diploma (technische hogeschool of universiteit) hebben behaald
 • een mate van invaliditeit (GdB) hebben gehad van ten minste 50 erkend, of
 • een uitkering hebben gekregen voor deelname aan het arbeidsproces.

Doel

Het doel van de casemanagement-ondersteuning is u bij te staan bij alle vragen in verband met het thema "integratie in het arbeidsproces" en u te helpen om vanuit uw eigen middelen en kracht in uw levensonderhoud te voorzien.

Inhoud

 • Advies over diensten in het kader van het integratieproces en over uw verplichtingen tot zelfhulp en uw plichten tot samenwerking
 • na een potentiële analyse, het sluiten van een integratieovereenkomst
 • Diensten voor integratie in het arbeidsproces, b.v.
  • bemiddeling en steun bij het beginnen en aanvaarden van werk waarvoor verplichte verzekeringspremies moeten worden betaald
  • activerings- en beroepsintegratiemaatregelen
  • Bevordering van bij- en nascholing
  • Voordelen voor beroepsopleiding
  • LDiensten aan werkgevers om hen in staat te stellen verplicht verzekerde werknemers in dienst te nemen
 • het aanbod van gemeentelijke integratiediensten, b.v.
  • steun voor de verzorging van minderjarige of gehandicapte kinderen of voor de verzorging van thuiswonende familieleden
  • schuldhulpverlening
  • psychosociale steun
  • verslavingsbegeleiding

Vacatures

Actuele vacatures vindt u rechts onder Downloads en in het jobportaal van de Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH.

Buiten de kantooruren kunnen ook begeleidingsafspraken worden gemaakt met de case managers.