Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Het burgerinkomen komt eraan!

06.12.2022

Het burgerinkomen komt eraan!

De invoering van het burgerinkomen is een ingrijpende hervorming van de basisinkomenssteun voor werkzoekenden. Met de verdere ontwikkeling van de basisuitkering wordt deze aangepast aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aan de levensomstandigheden van de mensen.

Het doel van het burgerinkomen is zich meer te richten op permanente integratie in werk en op verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt door kwalificatie en beroepsopleiding.

Mehr Chancen. Mehr Respekt. Mehr Zusammenhalt. Das Bürgergeld kommt.
Das Bürgergeld kommt.

Begunstigden moeten zich aan het begin van hun ontvangst van het burgerinkomen volledig kunnen concentreren op het vinden van werk, en daarom zijn er in het eerste jaar wachttijden voor huisvesting en vermogen. Het vermogen wordt slechts in aanmerking genomen vanaf een bedrag van 40.000 euro voor de uitkeringsgerechtigde en 15.000 euro voor elke bijkomende persoon die in deze gemeenschap van behoeftigen leeft.

De huisvestingskosten worden gedurende de wachttijd voor het werkelijke bedrag opgenomen, met uitzondering van de verwarmingskosten, die slechts voor een passend bedrag kunnen worden gedekt.

Vanaf 01.07.2023 zullen er ook veranderingen zijn:

  • Degenen die een opleiding of omscholing willen volgen, zullen intensiever worden ondersteund. Dit houdt onder meer in dat een beroepskwalificatie zo nodig ook in 3 jaar in plaats van in 2 jaar kan worden afgerond. Voor deelname aan CET die tot een beroepskwalificatie leidt, is een extra maandelijkse CET-toelage van 150 euro vastgesteld. De CET-bonus voor het afleggen van tussentijdse en eindexamens is permanent in de wet opgenomen. Deelname aan CET die niet gericht is op een beroepskwalificatie en langer dan 8 weken duurt, moet echter ook worden ondersteund - met de toeslag van 75 euro per maand.
  • De "rode draad" en de transparantie in het integratieproces wordt gevormd door het samenwerkingsplan. Dit plan zet de gezamenlijk ontwikkelde strategie in duidelijke en begrijpelijke taal uiteen en vergemakkelijkt zo een betere samenwerking. Zo nodig kan een plaatselijke bemiddelingsprocedure bemiddelen bij de opstelling of bijwerking van het samenwerkingsplan.

Het wetgevingsproces wordt afgesloten met de publicatie in het Staatsblad.

Als u momenteel een werkloosheidsuitkering II of een sociale uitkering ontvangt, krijgt u ook een burgerinkomen. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Nota over aanvragen, aankondigingen en brieven van ons.

De aanvragen, aankondigingen en brieven van jenarbeit zullen waarschijnlijk stap voor stap worden aangepast. De wetgever heeft hiervoor 30 juni 2023 als termijn gesteld. Het kan gebeuren dat u na de invoering van het burgerinkomen documenten ontvangt waarin dit nog niet wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat aanvankelijk de termen "Arbeitslosengeld II" en "Sozialgeld" gebruikt blijven worden. Laat u hierdoor niet van de wijs brengen: u zult geleidelijk aan aanvragen, aankondigingen en brieven ontvangen die zijn gewijzigd in het burgerinkomen.

Als u vragen heeft, kunt u informatie vinden op de website van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken en contact opnemen via het contactformulier. Persoonlijke bezoeken of telefonisch contact zijn natuurlijk ook mogelijk.

Kategorie